Polityka prywatności Autoryzowanego Serwisu BMW - Polska.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PHU Fiałkowski sp.j. z siedzibą ul. Poznańska 20b, 65-137 Zielona Góra
Numer KRS: 0000228990
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – KRS
Numer NIP: 973-06-72-604
Numer Regon: 971276730

Autoryzowany Serwis jest niezależnym podmiotem i nie należy do grupy kapitałowej BMW, jednak w ramach działalności posługuje się marką BMW na podstawie licencji na sprzedaż i serwis pojazdów BMW. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa lub BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez te spółki z grupy kapitałowej BMW.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Autoryzowanego Serwisu są następujące:
mail: iod@fialkowski.pl

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Autoryzowany Serwis przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Autoryzowanego Serwisu w celu uzyskania informacji o produktach i usługach BMW.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez spółki z grupy kapitałowej BMW lub osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od brokerów komercyjnych).

Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 16 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna.
Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat

Mogą być gromadzone następujące rodzaje danych na Państwa temat:

 • Dane kontaktowe - imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonu, adres e-mail, numer faksu.
 • Personalia - data urodzenia, stan cywilny, członkowie rodziny, prawo jazdy (kategoria), zawód, jazda próbna, hobby, preferowana metoda płatności, preferowany kanał kontaktu, VIN, nazwa spółki.
 • Zainteresowania - dane na temat Państwa zainteresowań, w tym rodzaj samochodów, które Państwa interesują.
 • Korzystanie ze strony i wiadomości - sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej strony oraz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (nasza polityka cookies znajduje się tutaj zawiera szczegóły w tym zakresie).
 • Dane serwisowe i sprzedażowe - dane dotyczące zakupów, w tym numeru identyfikacyjnego klienta, numeru umowy oraz informacje o tym, czy wybrano opcję finansowania z BMW FS, o wsparciu i serwisie, w tym skargach i reklamacjach.
 • Dane o historii klienta poziom satysfakcji klienta (oraz dodatkowe dane z platformy selfcare), otrzymane oferty, dane dotyczące zakupu samochodu, w tym model, konfiguracja, data zakupu, data rejestracji, numer tablic rejestracyjnych, data zamówienia, data dostawy, posiadacz samochodu, cena z cennika, dane na temat gwarancji, wartość rezydualna, opcjonalne dane w ramach ubezpieczenia (np. pojazdy w gospodarstwie domowym, korzystanie z usług w zakresie mobilności), szczegóły dotyczące zakupu części, akcesoriów i produktów typu lifestyle, dane zebrane podczas wizyt w Autoryzowanym Serwisie (np. zapytania, porady, odpowiedzialny konsultant ds. sprzedaży, historia serwisowania), historia kampanii/ odpowiedzi na kampanie, historia reklamacji, historia serwisowania.
 • Korzystanie z urządzeń i usług - sposób korzystania przez Państwa z posiadanego urządzenia (mobilnego lub pojazdu) oraz usług oferowanych w urządzeniu.
 • Szczegóły konfiguracji pojazdu - dane na temat cech oraz aktualnych ustawień Państwa pojazdu (identyfikowanego numerem identyfikacyjnym pojazdu).
 • Dane techniczne pojazdu dane na temat aktualnej i dotychczasowej pracy silnika i systemów zainstalowanych w pojeździe, poziomu napełnienia zbiornika na paliwo, liczby kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie, dane RTTI (dane wejściowe nawigacji), temperatura zewnętrzna, przebieg, średnia prędkość.
 • Dane o lokalizacji pojazdu / urządzenia - lokalizacja Państwa pojazdu lub urządzenia mobilnego.
Jak mogą być wykorzystane Państwa dane

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Wyjaśnienia na temat możliwych podstaw prawnych można znaleźć tutaj. Wraz z informacją na temat sposobu wykorzystania Państwa danych umieszczamy także informację o podstawie prawnej takiego wykorzystania.

Wsparcie klienta i marketing - aby odpowiedzieć na zapytania oraz przedstawić Państwu nowości i oferty
Autoryzowany Serwis gromadzi [Dane kontaktowe, Personalia oraz Zainteresowania, Dane o historii klienta, o Korzystaniu ze strony i wiadomości] oraz może wykorzystywać Dane serwisowe i sprzedażowe, Szczegóły konfiguracji pojazdu oraz Dane techniczne pojazdu w celu ustalenia, jakie nowości i oferty mogą Państwa najprawdopodobniej interesować oraz w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie takich ofert zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi. Autoryzowany Serwis może przekazywać te dane BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa lub BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. w celu kontynuacji obsługi Państwa zapytań oraz przygotowania dla Państwa bardziej dostosowanych ofert.
Podstawa prawna: zgoda, uzasadniony interes podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Uzasadniony interes: to przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Autoryzowanego Serwisu w zakresie promocji i przedstawiania informacji na temat jego produktów i usług. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów oraz potencjalnych klientów w stosunku do interesu Autoryzowanego Serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych w powyższym celu.
Wybór: zgoda marketingowa może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego.

Sprzedaż i serwisowanie pojazdu - w celu sprzedaży, konfiguracji i serwisowania Państwa pojazdu
W momencie, gdy będą Państwo dokonywać zakupu, serwisowania lub naprawy pojazdu w Autoryzowanym Serwisie, Autoryzowany Serwis uzyska od Państwa Dane kontaktowe, Szczegóły konfiguracji pojazdu, Dane techniczne pojazdu, Dane serwisowe i sprzedażowe oraz Dane o historii klienta w ramach takiej sprzedaży, serwisowania lub naprawy, a także zgłaszania reklamacji i przeglądów gwarancyjnych oraz wykorzysta te dane w celu świadczenia zamówionych usług oraz powiadomienia Państwa o sprawach dotyczących Państwa pojazdu. Do tych danych dostęp może mieć BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa oraz BMW AG w celu rozwiązywania problemów technicznych lub innych kwestii dotyczących dostawy takich usług.
Wyżej wymienieni administratorzy danych mogą otrzymywać w ograniczonym zakresie Dane o lokalizacji pojazdu podczas procesu naprawy, które mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Zabezpieczeniami Danych o Lokalizacji Zabezpieczenia Danych o Lokalizacji
Podanie danych osobowych do celu Sprzedaży i serwisowania pojazdu jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie.
Podstawa przetwarzania: wykonanie umowy, uzasadniony interes podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Uzasadniony interes: to przetwarzanie jest oparte o uzasadniony interes Autoryzowanego Serwisu w zakresie utrzymania najwyższych standardów sprzedaży, usług oraz produktów oferowanych przez Autoryzowany Serwis. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów w stosunku do interesu Autoryzowanego Serwisu w zakresie przetwarzania danych klientów w powyższym celu.
Wybór: Klient może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.

Stosowanie się do wiążących wezwań do udostępnienia Państwa danych - w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych wobec organów ścigania, organów regulacyjnych oraz sądów
Autoryzowany Serwis podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce i zobowiązany jest ich przestrzegać. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Państwa danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, skierujemy wszelkie takie zapytania do Państwa lub zawiadomimy Państwa przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że miałoby to zakłócić zapobieżenie lub wykrycie przestępstwa.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania).
Podstawa prawna: obowiązek prawny; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
Wybór: brak

Przekazanie danych innym podmiotom
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Spółki z grupy kapitałowej BMW
 • Partnerzy handlowi i warsztaty
 • Spółki świadczące usługi na rzecz Autoryzowanego Serwisu, np. serwis informatyczny
 • Serwis informatyczny, hosting IT, dostawca Centrum Interakcji z Klientem

Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z wymogami ochrony danych.
Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów bądź podwykonawców, a dostęp do nich oraz ich wykorzystanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców lub kontrahentów).

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.
Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Stosujemy między innymi następujące środki:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Autoryzowanego Serwisu w celu uzyskania informacji o produktach i usługach BMW.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez spółki z grupy kapitałowej BMW lub osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od brokerów komercyjnych).

W przypadku, gdy udostępniliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub innego portalu, aplikacji bądź serwisu, który prowadzimy, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie takiego hasła w poufności oraz za zastosowanie się do wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadomimy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Zabezpieczenia Danych o Lokalizacji
Niektóre usługi mogą być oferowane wyłącznie, gdy ujawnią Państwo lokalizację swojego pojazdu. Poufność takich Danych o lokalizacji traktujemy bardzo poważnie.
Do Danych o lokalizacji (w tym danych, do których dostęp uzyskiwany jest w ramach procesu serwisowania pojazdu) stosujemy następujące zabezpieczenia:

 • są one przechowywane w formie powiązanej z Państwem lub Państwa pojazdem wyłącznie dopóki jest to konieczne w celu osiągnięcia celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę;
 • są one uzyskiwane lub dostęp jest do nich uzyskiwany w takiej formie wyłącznie, gdy jest to niezbędne w celu wykonania żądanej usługi lub gdy jesteśmy zobowiązani do zatrzymania lub udzielenia danych na podstawie przepisów prawa (i gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych organom ścigania lub innym podmiotom zewnętrznym, zawiadomimy o tym Państwa, o ile nie zaszkodzi to zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw lub o ile nie będzie nas obowiązywał zakaz w tym zakresie);
 • Dane o lokalizacji pojazdu oraz Dane o lokalizacji urządzenia nie są powiązane, chyba że jest to niezbędne w celu świadczenia żądanej usługi;
 • Dane o lokalizacji będą wykorzystywane w celach analitycznych na zbiorach danych nieodwracalnie zanonimizowanych.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa oraz BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. mogą mieć dostęp do Danych o lokalizacji pojazdu, zaś BMW AG może mieć dostęp do Danych o lokalizacji urządzenia w związku ze świadczonymi przez siebie usługami (np. ConnectedDrive). W momencie zakupu pojazdu lub aktywacji bądź konfiguracji usługi lub aplikacji (np. ConnectedDrive lub Connected App) zapewne otrzymali Państwo szczegółowy opis Danych o lokalizacji uzyskiwanych w celu świadczenia usług uzależnionych od Danych o lokalizacji. Za pośrednictwem portalu MyBMW Self Service mogą Państwo decydować o tym, czy dane mają być przez nas nadal przechowywane lub gromadzone. Prosimy zwrócić uwagę, że nie będziemy w stanie dostarczać pewnych funkcjonalności naszych usług, jeżeli ograniczą Państwo gromadzenie danych o Państwa lokalizacji.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.
Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.

Autoryzowany Serwis BMW Fiałkowski Zielona Góra.